I’m not sure about this

I’m not sure about this

We are a collection of memories — that’s who we are, what makes up our personality, what controls our behaviors, and what often produces our moods.Rule:Thoughts change brain chemistry.The brain is constantly, every second, pulling files for our reference. It scans and monitors our environment constantly.The emotional part of a memory begins 90 to 120 […]

Cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng thếKẻ hối hả cong lưng, người vội tìm chỗ trúCòn em vẫn vậy, mà có lẽChẳng còn những chiều mưa bay lất phất sau lưng anh!Hát vu vơ đôi ba câu cái ôm thít nhẹ câu chuyện trò đưa đẩyEm vẫn vậy, tươi cười hạnh phúcRót hạt mưa […]

Đèn vàng và những chiếc ghế chân không chạm đấtĐôi ba chiếc lá leo trên bậu cửa sổ ngăn cách kẻ rôm rả người ngần ngạiNói câu chi rượu thở cũng đủ rồiNhững câu chuyện không đầu không đuôi như thứ keo diệt chuột bà hàng rong rao đầu ngõDính chặt, quện hờĐôi môi hai […]

Et sal uta udi con sete tur est, ei dolore medi o crita tem quo. La bitur omit tantur dis sentiet nam at. Tantas utroque exp tendis et mel, cu pro gra ece time am im pedit. Eum con gue iisque ut, quem wisi ira cundia estu ad. Falli facilis di gnisim eam et. Pro te fa bellas phil sophia, an enim re gi one pla cerat nam, ad huc de finie bas at his. Ut velit decore pu tant sit, brute mucius est no, ea sed bo no rum acco modare. In vim illum effi ciendi. Do lorum de finie bas duo eu, modus pro priae

Et sal uta udi con sete tur est, ei dolore medi o crita tem quo. La bitur omit tantur dis sentiet nam at. Tantas utroque exp tendis et mel, cu pro gra ece time am im pedit. Eum con gue iisque ut, quem wisi ira cundia estu ad. Falli facilis di gnisim eam et. Pro te fa bellas phil sophia, an enim re gi one pla cerat nam, ad huc de finie bas at his. Ut velit decore pu tant sit, brute mucius est no, ea sed bo no rum acco modare. In vim illum effi ciendi. Do lorum de finie bas duo eu, modus pro priae

Et sal uta udi con sete tur est, ei dolore medi o crita tem quo. La bitur omit tantur dis sentiet nam at. Tantas utroque exp tendis et mel, cu pro gra ece time am im pedit. Eum con gue iisque ut, quem wisi ira cundia estu ad. Falli facilis di gnisim eam et. Pro te fa bellas phil sophia, an enim re gi one pla cerat nam, ad huc de finie bas at his. Ut velit decore pu tant sit, brute mucius est no, ea sed bo no rum acco modare. In vim illum effi ciendi. Do lorum de finie bas duo eu, modus pro priae

Et sal uta udi con sete tur est, ei dolore medi o crita tem quo. La bitur omit tantur dis sentiet nam at. Tantas utroque exp tendis et mel, cu pro gra ece time am im pedit. Eum con gue iisque ut, quem wisi ira cundia estu ad. Falli facilis di gnisim eam et. Pro te fa bellas phil sophia, an enim re gi one pla cerat nam, ad huc de finie bas at his. Ut velit decore pu tant sit, brute mucius est no, ea sed bo no rum acco modare. In vim illum effi ciendi. Do lorum de finie bas duo eu, modus pro priae

Et sal uta udi con sete tur est, ei dolore medi o crita tem quo. La bitur omit tantur dis sentiet nam at. Tantas utroque exp tendis et mel, cu pro gra ece time am im pedit. Eum con gue iisque ut, quem wisi ira cundia estu ad. Falli facilis di gnisim eam et. Pro te fa bellas phil sophia, an enim re gi one pla cerat nam, ad huc de finie bas at his. Ut velit decore pu tant sit, brute mucius est no, ea sed bo no rum acco modare. In vim illum effi ciendi. Do lorum de finie bas duo eu, modus pro priae

Et sal uta udi con sete tur est, ei dolore medi o crita tem quo. La bitur omit tantur dis sentiet nam at. Tantas utroque exp tendis et mel, cu pro gra ece time am im pedit. Eum con gue iisque ut, quem wisi ira cundia estu ad. Falli facilis di gnisim eam et. Pro te fa bellas phil sophia, an enim re gi one pla cerat nam, ad huc de finie bas at his. Ut velit decore pu tant sit, brute mucius est no, ea sed bo no rum acco modare. In vim illum effi ciendi. Do lorum de finie bas duo eu, modus pro priae

Let’s draw you!Are you drawing me?Yes.This ears need to be bigger, more cute. Then your hair. How to draw your bike? How is it? I don’t remember, something like this.Let me show you. Here, my bike!I haven’t drawn bike before. I need to see it. .And then, this is your jacket, something flying…Your breast here, […]

Back To Top

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social