music Tag

Posts tagged "music"

TNgày cuối năm 2019, thật không tưởng tượng được thời gian chạy nhanh đến thế nào! Khi tâm tư của con người vẫn còn lang thang ở những miền kí ức, mệt mỏi, chật vật, ngổn ngang, sắp xếp lại tâm trí của chính mình! Sẽ có nhiều những cuối năm nữa lại vụt chạy […]

  Có một ngày chủ nhật trong thành phố! Tôi rời mình khỏi sự cô lập một cách cố hữu của ngày, một không gian nào đó tôi chẳng biết tên, chẳng nhớ chính xác đường tới đó. Duy nhất một điều tôi chắc chắn, là tôi đang ở đây, và thành phố kia đang […]

At every moment everything is changing. Most of the time the change is so small I can’t feel it and sometimes big things do happen. Astrology is the language of symbols, and as such stands for something older than any written word. Some how it describes myself here. Sun – Self, individuality, personality The Sun […]

Back To Top

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social